Ångfällor

Vi erbjuder marknaden ett komplett sortiment av ångfällor av hög kvalitet.Din applikation bestämmer vilken modell som passar bäst och vi hjälper dig med att välja.Bra priser och snabba leveranser brukar vara ett plus i beslutsprocessen.

Avstängningsventiler

Vi handhar i första hand avstängningsventiler anpassade för ånga och kondensatsystem. Kägelventiler med bälgtätning och kulventiler är det som används mest. Vi vet vad processen kräver och väljer ventiler därefter.

Reglerventiler för tryck och temperatur

Självverkande, elstyrda eller pneumatiskt styrda ventiler för reglering av tryck eller temperatur. Oavsett tekniska data , har vi en lösning. Vi hjälper gärna till med dimensionering och val av produkter.

Kondensatpumpar

Ångdrivna kondensatpumpar för transport av kondensat. Kan levereras som komplett modul inkl.tank (med anslutnigar för kondensatinlopp, imledning och breddavlopp), pump och erfoderliga ventiler.

Säkerhetsventiler – Säkra säkerhetsventiler anpassade för ångsystem. Levereras injusterade och testade med rätt öppningstryck.