Avspänningskärl

Ryker det på taket? Det är överskottsenergin i kondensatet, som blir avspänningsånga då en trycksänkning sker, t.ex i er matarvattentank.
Denna energin kan återanvändas i ert ångsystem genom att installera avspänningskärl.
Bra miljötänk som ger bättre driftsekonomi.
Vi kan leverera standardkärl men även egentillverkade enl. era önskemål och behov.