Helsvetsad plattvärmeväxlare

Designad att tåla höga tryck och höga temperaturer.
Flexibel konstruktion.
Kompakt
Robust
Kan användas som ånggenerator, även renånga
Ett perfekt alternativ till stora tubvärmeväxlare.