Kondensatpumpar

Ångdrivna kondensatpumpar för transport av kondensat. Kan levereras som komplett modul inkl.tank (med anslutnigar för kondensatinlopp, imledning och breddavlopp), pump och erfoderliga ventiler. Finns även som kombinerad ångfälla och kondensdatpump, för dränering av temperaturreglerade processer.