Verksamhetspolicy:

  • Steambox tillhandahåller produkter, tjänster och service för ångförbrukande industri
  • Vår målsättning är att våra kunder skall få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag.
  • Alla medarbetare skall agera utifrån vår ambition, att ständigt förbättra vårt arbetsätt i kundrelationer.
  • Steambox arbetar med ledande tillverkare inom respektive produktgrupp för att våra kvalitets- och miljömål skall kunna uppnås.
  • Steambox skall alltid följa gällande lagstiftning och andra krav samt ha ett stort miljöengagemang.
  • Verka för att bland annat transporter och tekniska systemlösningar sker med lägsta möjliga miljöbelastning samt förebyggande av förorening.
  • Kvalitet skall vara ett ledord. Våra kunder skall alltid ha rätt produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt.