Luftbefuktning

Luftbefuktning med extern ångmatning, för montage i kanaler.
Vi levererar kompletta system bestående av, Ångpanna, Rördragning inkl. armatur och Luftbefuktare inkl. styrning.

Pannutrustning / Nivåreglering

Då vi tillverkar egna ångpannor kan vi naturligtvis även leverera kringutrustning som passar i pannrummet.T.ex katastrofskydd, nivåstyrning, provtagningskylare, bottenblåsningssystem, reglering av salthalten i pannvattnet (TDS), pumpar,säkerhetsventiler mm. mm. En del av detta produktsortiment används även med fördel som t.ex nivåstyrning av kondensattankar eller trycksatta kärl.