Regulatorer och Automatikskåp

Skall ni reglera t.ex tryck, temperatur eller nivå, har vi lösningen för detta.
Förutom ventiler och givare kan vi även leverera styrningen.
Lösa regulatorer eller regulatorer monterade i skåp inkl el-schema där kabeldragningen är gjord till plint, ger förutsättning för en enkel inkoppling på plats.
Regulatorerna och Automatikskåpen programmeras och testkörs före leverans. Datan sparas och kan enkelt tankas in igen vid behov.