Contact us

Steam air humidification

Vi erbjuder ångluftbefuktning med extern ångmatning, för montage i kanaler. Vi levererar kompletta system bestående av Ångpanna, Rördragning inklusive armatur och ångluftbefuktare inklusive styrning. Med ångluftbefuktning kan ånga befukta exempelvis produktionslokaler, laboratorier och operationssalar, där kraven på ren och rätt luftfuktighet är höga.

Pannutrustning / nivåreglering

Då vi tillverkar egna ångpannor kan vi naturligtvis även leverera kringutrustning som passar i pannrummet, såsom katastrofskydd, nivåstyrning, provtagningskylare, bottenblåsningssystem, reglering av salthalten i pannvattnet (TDS), pumpar och säkerhetsventiler m.m. En del av detta produktsortiment används även med fördel som exempelvis nivåstyrning av kondensattankar eller trycksatta kärl.

Contact us for more information!