Contact us

Pressure relief vessel

Ryker det på taket? Det är överskottsenergin i kondensatet, som blir avspänningsånga då en trycksänkning sker, t.ex i er matarvattentank.

Denna energi kan återanvändas i ert ångsystem genom att ni installerar avspänningskärl, som separerar ångan från kondensatet. Det är ett bra miljötänk som ger bättre driftsekonomi. Vi kan leverera standardkärl, men även egentillverkade enligt era önskemål och behov, helt dimensionerade efter er process.