Contact us

Regulators and automatic cabinets

Reglera tryck, temperatur eller nivå? Vi har lösningen.

Förutom ventiler och givare kan vi även leverera styrningen med lösa regulatorer eller regulatorer monterade i skåp inklusive elschema, där kabeldragningen är gjord till plint. Detta ger förutsättning för en enkel inkoppling på plats och gör att uppvärmning med ånga kan ske av lokalen genom styrning av tryck och temperatur.

Regulatorerna och automatikskåpen programmeras och testkörs före leverans. Datan sparas och kan enkelt tankas in igen vid behov.

Contact us for more information!