Contact us

Fully welded plate heat exchanger

Plattvärmeväxlare är kända för att vara den mest ekonomiska och effektiva typen av värmeväxlare. Med en plattvärmeväxlare får du låga kostnader och hög flexibilitet och verkningsgrad, den är därtill lätt att underhålla. En stor fördel är att en plattvärmeväxlare är utbyggbar. Om behovet av värmeöverföring ökar, kan fler plattor enkelt läggas till. Det är därmed en både tids- och kostnadseffektiv lösning.

Här erbjuds högkvalitativa plattvärmeväxlare i rostfritt stål. Då de är tillverkade med standardmått får ni snabb leverans.

Vi utför service på våra plattvärmeväxlare och tillhandahåller reservdelar när behovet uppstår.

Contact us for price proposal!

Fully welded plate heat exchanger

Våra plattvärmeväxlare är designade för att tåla höga tryck och höga temperaturer.
Plattvärmeväxlaren har en flexibel, kompakt och robust konstruktion. Den kan användas som ånggenerator, liksom för renånga.

Plattvärmeväxlaren är ett perfekt alternativ till stora tubvärmeväxlare.

Hur fungerar en plattvärmeväxlare?

Det är, som namnet antyder, plattorna som ger plattvärmeväxlaren dess effektivitet. (Andra namn på denna konstruktion är korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare.) Deras vågiga mönster ger turbulent strömning, som inte bara ökar effektiviteten utan också minskad nedsmutsning då det genererar en självrengörande effekt.

Beroende på applikation har plattornas mönster olika pressdjup, men gemensamt är att samtliga är utformade för att turbulens kan uppstå över hela ytan för att uppnå högsta möjliga värmeöverföring. Det innebär samtidigt lägsta möjliga tryckförlust och att exakta temperaturer kan uppnås.

Singel- eller multispårflöde?

En plattvärmeväxlare är designad med antingen singel- eller multispårflöde beroende på användningsområde. Singelspårflöde passar i de flesta fall och har som fördel att alla anslutningar är satta på den stationära ramen, vilket underlättar demontering. Är flödet lågt rekommenderas multispårflöde, likaså när inställd temperatur börjar uppnås eller om takhöjden är begränsad.

 

Plattvärmeväxlare – fördelar

  • Hög effektivitet – Tack vare plattornas pressade mönster och de små mellanrummen mellan plattorna, genereras hög turbulens vid relativt låga hastigheter på vätskan. I kombination med motsatt riktade flöden ges mycket hög värmeöverföring
  • Behändig storlek – Eftersom man får hög effektivitet på mindre värmeöverföringsytor behöver inte själva värmeväxlaren vara särskilt stor. En plattvärmeväxlare behöver enbart max 40% av det utrymme som en tubvärmeväxlare tar upp
  • Flexibel konstruktion – En plattvärmeväxlare kan byggas i sektioner där de separeras med skiljeplattor alternativt med komplicerade avskiljare med extra anslutningar. Det gör att man kan värma, återanvända och kyla en vätska i en värmeväxlare, liksom värma eller kyla flertalet vätskor med samma kyl- eller värmekälla
  • Lätt att underhålla – När bultarna tagits bort kan den flyttbara ramen dras bakåt och plattpaketet rengöras
  • Låg nedsmutsning – Hög turbulensen uppstår tack vare plattornas mönster, alla kontaktpunkter och det lilla avståndet mellan plattorna. Den friktionsfria ytan på plattorna i kombination med den höga turbulensen gör att nedsmutsningen reduceras markant jämfört med andra typer av värmeväxlare
  • Rätt temperatur – Tack vare plattvärmeväxlarens effektivitet är det möjligt att uppnå rätt temperatur; temperaturer kan uppnås med endast +/- 0,5°C
  • Ingen blandning av vätskor – Eftersom att vätskorna är individuellt uppdelade och mellanrummet mellan packningarna är ventilerat till luften, uppstår ingen blandning av vätskor
  • Kostnadseffektivitet – Den höga verkningsgraden på relativt liten värmeöverföringsyta och det faktum att värmeväxlaren kan vara relativt liten liksom att färre värmeväxlare behövs, ger lägre totalkostnader