Kontaka oss

Ångpannor

Inom industrianläggningar vid produktion av ånga är energibesparing, låga utsläpp och hög driftsäkerhet grundläggande krav. Våra ångpannor är just det; driftsäkra, snabba i uppstart och ekonomiskt lönsamma. De används ofta inom bryggerier, livsmedelsindustrin och sjukhus för produktion av hetvatten, sterilisering, noggrann temperaturkontroll, liksom för uppvärmning av lokaler och betbad, m.m.

Självklart tillverkar vi behovsanpassade pannhus och individuella systemlösningar för just ert behov.

Vi erbjuder även service av våra ångpannor, där vi kan erbjuda reservdelar om det behövs. En smidig lösning för dig som kund!