Kontaka oss

Kvalitet och hållbarhet

Verksamhetspolicy

Steambox tillhandahåller produkter, tjänster och service för ångförbrukande industri.

  • Vår målsättning är att våra kunder ska få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag
  • Alla medarbetare ska agera utifrån vår ambition, att ständigt förbättra vårt arbetsätt i kundrelationer
  • Steambox arbetar med ledande tillverkare inom respektive produktgrupp för att våra kvalitets- och miljömål skall kunna uppnås.
  • Steambox ska alltid följa gällande lagstiftning och andra krav samt ha ett stort miljöengagemang
  • Verka för att bland annat transporter och tekniska systemlösningar sker med lägsta möjliga miljöbelastning samt förebyggande av förorening
  • Kvalitet ska vara ett ledord. Våra kunder ska alltid ha rätt produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt

ISO-certifierade, en garant

Steambox är ISO-certifierade enligt 14001 och 9001, vilket intygar att vi har granskats och uppfyller kraven för försäljning, kontruktion, tillverkning och service av elångpannor.