Kontaka oss

Ångsystem

Effektiva ångsystem för energiöverföring

Ånga är det mest effektiva mediet för energiöverföring, så även när mindre kvantiteter används.

Steambox elångpannor används i en stor bredd av processer inom industri, process och anläggningar för transport av media. De används exempelvis för produktion av hetvatten, sterilisering, noggrann temperaturkontroll, liksom för uppvärmning av lokaler och betbad, m.m. Det används likaså inom bryggerier, livsmedelsindustrin och sjukhus.

Våra moderna och noggrant utvecklade ångsystem erbjuder våra kunder en hög driftprestanda, liksom kostnadseffektiva lösningar.

Våra ångsystem – egenskaper

  • Miljövänliga – Går på el
  • Ekonomiska – liten vattenvolym
  • Driftsäkra – B.la. 72 timmars katastrofskydd, vilket innebär att systemet kan lämnas obevakat
  • Snabb uppvärmning