Kontaka oss

Kondensatpumpar

Vi erbjuder ångdrivna kondensatpumpar för transport av kondensat. De kan levereras som komplett modul inklusive tank (med anslutnigar för kondensatinlopp, imledning och breddavlopp), pump och erfoderliga ventiler. Kondensatpumparna finns även som kombinerad ångfälla och kondensdatpump för dränering av temperaturreglerade processer.

Då de drivs av ånga, arbetar pumpen enbart när den behöver. Då den har få rörliga delar uppnås igen torrkörning eller kavitation. Pumpen stängs av automatiskt när du stänger av ångan, en ekonomisk och trygg lösning.

Service av kondensatpump

Vi utför även service på våra kondensatpumpar och kan ta med oss de reservdelar du behöver.