Kontaka oss

Ångfällor

Ångfällor, även kondensatavledare kallade, dränerar ångledningar och processer från kondensat i form av vatten eller icke-kondenserbara gaser. Kondensatet leds till antingen en matartank för återvinning eller till ett sekundärt lågtryckssystem för att den sista värmen i kondensatet ska kunna tillvaratas.

Dessa automatiska ventiler öppnar för kondensat vid positivt differenstryck och stänger för ånga. En ångfälla kan även evakuera okondenserbara gaser, men dränerar ut kondensatet.

Vi utför även service på våra ångfällor och kan bistå med reservdelar när det behövs.

Ångfälla