Service

 

Det är viktigt att upprätthålla den kvalitativa nivån på Steambox elångpannor varav ett Serviceprogram rekommenderas på pannan.
Vi går igenom med kund angående dess driftläge samt historik angående eran Steamboxpanna.
Med rätt reservdelar och kompetent Servicepersonal från oss så blir det en bra och säker drift.

Flertalet av våra kunder väljer service avtal, vi kontaktar kund för att planera in när service ska göras på ångpannorna.